Migrationskommitén

Slår tillbaka mot ledamöterna – ”Är att ta i”

1:33 min

I dag sa flera ledamöter i migrationskommittén att man inte kommer att kunna få en majoritet bakom ett helhetsförslag för en ny migrationspolitik. Detta håller inte kommitténs ordförande, den politiskt obundne kammarrättspresidenten Thomas Rolén, med om.

 – Det tycker jag är att ta i därför att de förslag som jag nu kände mig tvungen att stryka från diskussionen i dag var de förslag som partierna fört in, utöver de som finns i direktiven. Det var ju det som gjorde väldigt mycket att man inte kunde komma överens och därför plockades de bort. Det förslag som nu ligger svarar svarar faktiskt mot frågorna i direktiven, säger Thomas Rolén i Studio Ett.

I dag när kommitténs ledamöter samlades diskuterades ett tjugotal förslag och Thomas Rolén menar att det finns en, vad han kallar, ”hoppande majoritet” bakom varje. I motsats till den besvikelse många ledamöter har vädrat under dagen andas han snarare en viss optimism.

– Det finns en majoritet bakom varje förslag, men det är inte samma majoritet bakom varje förslag. På det sättet är det ingen helhet.

Kommer det gå att genomföra då?

– Det blir ett ställningstagande som regeringen får göra när de får det här. Med de här hoppande majoriteterna så blir det svårt, men det är definitivt ett mycket bra underlag för fortsatta diskussioner.

Men som ordförande måste du ha någon idé hur du ska få till den breda överenskommelsen, för det är ju ändå det som är uppdraget?

– Uppdraget är att leverera svar på ett antal frågor som ställs i direktiven och ha en majoritet bakom de förslagen. Nu har det visat sig att få en samlad majoritet bakom hela förslaget, det var just de förhandlingarna som strandade igår. Ett sånt förslag kommer inte att kunna levereras, säger Thomas Rolén.