Bin med sändare på ryggen samlar in viktig data i Juoksengi

1:42 min
  • Tusen bin i Juoksengi i Övertorneå kommun är försedda med små sändare på ryggen för att samla in viktig data kring den framtida bihållningen.
  • Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap vid Högskolan i Skövde, berättar att sändarna som satts in registrerar data via binas antenner. 
  • Bland annat samlas information in om flygtiderna, binas uppgifter och hur gamla de är. Detta för att hitta skillnader i egenskaper hos de fyra underarterna som har betydelse för biodlingen och pollineringen.