SR Granskar

Upphandlingsjätte ser allvarligt på flickornas berättelser

1:23 min
  • SKL Kommentus upphandlar HVB-hem för 119 av landets kommuner, bland andra Kungälv, Lerum och Öckerö. Ett av hemmen som kommunerna kan välja är det hvb-hem som P4 Väst granskat. 
  • Efter granskningen har SKL Kommentus startat en utredning för att se om avtalet med hvb-hemmet kan fortsätta.
  • Göteborg stad har flyttat tre flickor som var på hemmet sedan P4 Västs granskning.