Trafik

Ingen ny dragning av riksväg 84 förbi centrala Ljusdal

1:54 min
  • Trafikverket valt att helt avsluta planläggningen av en ny genomfart förbi Ljusdal, då de anser att pengarna för att genomdriva projektet saknas. 
  • När planerna på omdragningen ändrades höjdes också kostnaderna, eftersom man bland annat behövde schakta mer, förklarar Jan Enbom projektledare på trafikverket.
  • "Det var väntat att planerna skulle läggas ner, men det är ändå tråkigt att det inte blir någon omdragning", säger Markus Evensson, kommunalstyrelse ordförande på Ljusdals kommun.