Privatekonomi.

Svenska hushåll börjar se en ljusning i ekonomin

2:05 min

Hushållens syn på sin ekonomi var något bättre de sista två veckorna i juni jämfört med de två första.

– Men det ligger fortfarande på låga nivåer, säger Fredrik Johansson Tormod är enhetschef på Konjunkturinsitutet, som har gjort mätningen.

Konjunkturinstitutets undersökning bland de svenska hushållen visade på en något mer positiv syn dom två sista veckorna i juni.

Under en välmående ekonomi ligger Konjunkturinstitutets indikator på runt 100, nu är den nere på 84,8. I början av juni låg den på 84,0 och i maj var den nere på 77.

– Just den här senaste mätningen visar en så liten förändring, så det är svårt att säga att det har en särskilt stor betydelse. Men det är ändå ett faktum att vi hushållen ser lite bättre på stämningsläget i ekonomin, säger Fredrik Johansson Tormod.

Stämningsläget är dock fortfarande betydligt svagare än normalt.

– Man är ju fortfarande väldigt pessimistisk även om nivån just nu sakta men säkert blir bättre.

Den förbättring som var i juni förklaras av en mer positiv syn på den egna ekonomin för de kommande tolv månaderna. Hushållen har dessutom mindre pessimistiska förväntningar på utvecklingen av Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt jämfört med tidigare i juni.

Om förväntningarna fortsätter att stiga går inte att säga, säger Fredrik Johansson Tormod, enhetschef på konjunkturinstitutet. Det beror på om ekonomin fortsätter att leva upp till hushållens förväntningar.

– Det krävs då i någon mening att förväntningarna blir sanna eller införlivas i någon mening och det vet vi ju inte. Det här är i någon mening en förväntning som hushållen gör om framtiden, säger Fredrik Johansson Tormod.