Miljö

Området runt Malmö airport ska renas från gifter

1:51 min
  • Området runt Malmö airport är en av de fem mest förorenade platserna i Skåne.
  • Flygplatsen har tagit flera kliv uppåt på Länsstyrelsens prioriteringslista och nu satsas mycket pengar på att få bort det giftiga brandsläckningsämnet PFAS från markerna.
  • "Det är toxiskt för människor och miljö även i små mängder", säger Fanny Söderkvist, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.