ett halvår med corona i sverige

Ansträngd arbetssituation det nya normala för IVA-personalen

1:55 min
  • Jeanette Vestling är narkosläkare och medicinskt ansvarig på intensivvårdsavdelningen i Falun och berättar att det är ett fortsatt ansträngt läge inom vården. 
  • Hon upplever att folk börjat slappna av och inte följer restriktionerna i lika hög grad som tidigare.
  • "Det är skrämmande, vi är på gränsen och vi behöver att folk fortfarande tar hänsyn till varandra. Det här är inte över" säger hon.