Hälsa

För lite drömsömn kan vara tecken på ohälsa

1:59 min

I en ny studie har forskare sett en koppling mellan minskad REM-sömn och en ökad risk för att dö i förtid.

Torbjörn Åkerstedt är senior professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet, och han har läst studien.

– Den här typen av studie kan aldrig avgöra vad som är den riktiga orsaken. Men för lite REM-sömn kan vara ett tecken på att någonting i kroppen inte fungerar som det ska, säger han.

REM-sömn kallas ibland för drömsömn och det är främst då dagens intryck bearbetas. I en nyligen publicerad studie har forskare undersökt och mätt REM-sömn i två olika grupper, hos totalt mer än 4 000 amerikaner som var i övre medelåldern eller äldre. De har sedan följts upp efter drygt 12 år eller ännu längre.

Även om forskarna inte kan slå fast ett orsakssamband, eftersom andra faktorer kan spela in, kunde de se en koppling mellan minskad andel REM-sömn och en ökad risk för att dö i förtid hos de här individerna.

Enligt Torbjörn Åkerstedt har man sett liknande resultat i en tidigare studie, men mer forskning krävs.

– Det här kommer definitivt att påverka forskningen kring både sömn och hälsa. Man ser att REM-sömnen skulle mycket väl kunna användas som en enkel indikator på hur tillståndet är i kroppen. Men det viktiga är att först etablera att vi har det här sambandet, säger han.

Referens: Eileen B. L et al. "Association of Rapid EyeMovement Sleep With Mortality in Middle-aged and Older Adults". 2020. JAMA Neurology. DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.2108.