Coronaviruset

Flygresor kan påverka tidigare covidsjuka

1:52 min

Det kan vara riskfyllt att flyga om man haft covid-19. Assistansorganisationen SOS International uppmanar den som varit svårt sjuk att ta kontakt med en läkare före till exempel en semesterresa.

– Det finns preliminära resultat från forskning som visar att de som varit allvarligt sjuka i covid-19 kan få långvariga skador på lungnorna. Lungfunktionen kan vara nedsatt även efter att man har tillfrisknat, säger skadechefen Ola Magnevall.

SOS International ägs av flera stora försäkringsbolag och reglerar skador som har skett utomlands.

Nu uppmanar alltså assistansorganisationen tidigare covidpatienter att kolla med en läkare om de tillhör den grupp som fått långvariga skador på lungorna. Med en så kallad medicinsk förhandsbedömning kan man säkerställa att det går att flyga och att reseförsäkringen gäller.

– Luften i ett flygplan innehåller lite mindre syre än den på marken. Det är inget man märker om man har normal lungfunktion. Men om den är nedsatt kan man få besvär när mängden syre i blodet sjunker, säger Ola Magnevall.

Trots indikationerna på att allvarlig covid-19 kan ge ihållande skador på lungorna finns ingen entydig bild av hur sjukdomen påverkar tidigare patienter på lång sikt.

Men Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson håller med om att man ska rådgöra med en läkare innan en flygresa - fast bara om man har varit allvarligt sjuk.

– För den som har gått igenom en allvarlig sjukdom finns det anledning att göra ett lungfunktionsprov. Syresättningen är viktig vid tryckfall.

Gäller det bara de som haft allvarlig covid-19?

– Ja, att måttliga eller lindriga fall av covid-19 skulle ge långvarig lungfunktionsnedsättning har vi inte fått några rapporter om, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.