Ny energiplan

Så ska EU bli klimatneutralt 2050

2:02 min

I dag har EU-kommissionen presenterat en ny energiplan för tiden fram till 2050. För att nå klimatmålen vill kommissionen bland annat ha en kraftigt ökad elanvändning i Europa och där det är svårt satsa på förnybar vätgas.

– Ska vi bli klimatneutrala till år 2050 så handlar det inte bara om förnybar energi utan om att vi behöver göra om hela vårt energisystem, sa Frans Timmermans klimatkommissionär, när han la fram kommissionens nya energiplaner i dag.

Målet är att länka samman olika system som i dag är separerade i energisektorn, som står för 75 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp. Som exempel nämns att elbilar skulle kunna drivas av solenergi från celler på våra hustak eller att våra hus värms upp med hjälp av energin från en närliggande fabrik eller en serverhall.

Generellt ser kommissionen elektrifiering som avgörande för att nå klimatmålen. Men det finns områden där elektrifiering är svårt och där vill man istället satsa på förnybar vätgas, som främst ska produceras genom sol- och vindenergi.

Det kommer att innebära ny lagstiftning, nästa år ska kommissionen komma med konkreta förslag för att göra gassektorn mer hållbar. Inom fyra år hoppas kommissionen att EU når en kapacitet på 6 gigawatt vilket är sex gånger dagens kapacitet och en produktion av förnybar vätgas på en miljon ton. Detta ska sen öka till 40 gigawatt och tio miljoner ton förnybar vätgas till år 2030.

Diskussioner om hur produktionen ska kunna öka på detta sätt ska ske inom en allians som lanseras i dag bestående av politiker, företag och intresseorganisationer.

Från intresseorganisationernas sida har man varnat för att industrin är alltför dominant inom alliansen och riskerar att spela en alltför stor roll när ny lagstiftning ska formas.

Klimatkommissionären Frans Timmermans slår ifrån sig kritiken.

– Vi är beroende av industrin för att nå våra mål, sa Timmermans som också försäkrade att intresseorganisationer kommer spela en tung roll för att sätta press på industrin och på politikerna.