Malmö

Fler malmöbor vill bli familjehem

2:56 min
  • Antalet barn som behöver flytta till ett familjehem (tidigare kallat fosterhem) i Malmö ökar. I dag står 120 barn i kö.
  • I oktober startades ett treårigt projekt som arbetar för att locka fler till att ta hand om de barn där föräldrarna inte bedöms kunna göra det.
  • Sedan projektet startades har intresset för att bli familjehem fördubblats från 90 till 180 familjer. Malmö stad har idag drygt 600 familjehem.