Under hösten ska vi testa transkribering

I ett tidigare inlägg på bloggen beskrevs hur Sveriges Radio arbetar med transkribering. Under hösten går vi vidare med det arbetet och genomför ett försök med transkribering skriver Elle-Kari Höjeberg, Utbudsansvarig för tillgänglighetsfrågor.

Jag har tidigare skrivit om transkribering och de utmaningar som det presenterar för oss som företag. Det handlar om flera aspekter, främst kvalitén på transkriberingen, men också vilka resurser och arbetssätt det skulle kräva samt frågan om hur en eventuell framtida transkribering skulle kunna tillgängliggöras till vissa grupper med hörselnedsättning utan att för den delen publicera mer text. Vi har ett tydligt uppdrag i vårt sändningstillstånd att fokusera på ljudet, vilket vi också gör.

För att så många som möjligt ska ta del av våra program arbetar vi aktivt med hörbarheten i våra sändningar. Det handlar både om ljudkvalité, hur tydligt vi uttalar oss, vilka bakgrundsljud som hörs, att personer inte pratar över varandra och andra faktorer. Detta arbete är viktigt och gör att många av de personer i Sveriges som har en hörselnedsättning också kan ta del av vårt utbud.

Det finns dock grupper bland de med hörselnedsättning som trots det inte fullt ut kan ta del av våra program. Här har vi som jag skrev i mitt tidigare inlägg under en tid tittat på den tekniska utveckling som sker inom området AI och transkribering. Vi gör detta för att se vilken nytta vi kan ha av detta både för att i begränsad omfattning pröva att nå ytterligare grupper men också för att se vilken nytta vi kan ha av detta i vårt interna redaktionella arbete.

Översättning av tal till text ”speech to text” som det ofta benämns utvecklas olika snabbt på olika språk. Det handlar bland annat om mängden information man kan jobba med. Men svenskan är som vi vet ett ganska litet språkområde och fram till idag har utvecklingen inte kommit lika långt här. Vi har inte hittat något program eller system som vi anser håller tillräcklig kvalitet. Tyvärr är tekniken för svenska är inte färdigtränad ännu och misstolkar alltför ofta. Och för oss är kvalitén det absolut viktigaste, vi kommer inte publicera texter som blir felaktiga eller kränkande för att tekniken till exempel inte känner igen dialekter eller inte korrekt uppfattar ord av andra skäl.

Samarbete med hörselskadade 

Men vi har nu bestämt oss för att ta arbetet vidare. Nyligen bjöds därför flera intresseorganisationer som jobbar med frågor som rör hörselskadade in för att samarbeta med oss i ett försök med transkribering under hösten 2020. Vi har redan fått svar från flera av dem där de tackat ja och ser nu fram emot samarbetet senare under året. Den expertis som organisationerna kan erbjuda oss ser vi som nödvändig för att ta arbetet vidare. Vi kommer arbeta med förberedelser under hösten och hoppas att det kan resultera i ett försök med transkribering i samband med att vi sänder Vinter i P1 i december.

Vart detta försök leder efter hösten kan vi dock inte med säkerhet säga idag. Försöket kommer, hoppas vi, att ge oss tydligare besked för framtiden. Vi kommer undersöka både teknikkrav, arbetssätt, vilka extra resurser som krävs men också tänka kring hur vi ska kunna tillgängliggöra visst material utan att frångå det som sändningstillståndet tydligt pekar ut som vår uppgift vad gäller att göra ”radio”, dvs ljud. Vårt sändningstillstånd är tydligt med att vi är det medieföretag som har rollen i det svenska mediesamhället att ha Ljudet i Fokus, vilket också är den strategi vi arbetat med under flera års tid. Vi producerar ljud, SVT, TV4 med flera gör bild och tidningarna text och vi ska inte konkurrera med någon av dem om varken rörlig bild eller text. Vi har olika roller och olika möjligheter vilket vi behöver ha med oss när vi diskuterar denna typ av frågor.

Elle-Kari Höjeberg

Utbudsansvarig för tillgänglighetsfrågor