Ny rapport

Fler kan dö av hunger än av viruset i krisens spår

1:56 min

Fler människor i världen kan dö av hunger i år till följd av coronaviruset, än antalet som dör av själva viruset. Det varnar hjälporganisationen Oxfam för.

Ytterligare 122 miljoner människor riskerar att hamna på gränsen till svält i år, som en direkt följd av coronakrisen. Det alltså enligt organisationen Oxfam som arbetar globalt mot fattigdom. 122 miljoner människor motsvarar runt 11 gånger hela Sveriges befolkning som kan hamna på eller under svältgränsen till följd av pandemin.

Sambandet mellan coronaviruset och den växande bristen på mat i världen består av störningarna i livsmedelsproduktionen, av problem med leveranser, men också av växande arbetslöshet, exempelvis till följd av reserestriktioner. Bland annat i Indien där arbetare från andra länder inte kunnat ta sig till åkrar och fält under skördesäsongen vilket fått till följd att grödor bara står och ruttnar bort.

I Sahel, gränszonen söder om Sahara, leder en begränsad rörelsefrihet till att herdar inte kan flytta sina djur till nya betesmarker. Bara det hotar försörjningen för miljoner människor.

Ett annat problem är när släktingar och vänner utomlands inte längre kan skicka hem pengar – till följd av arbetslöshet i spåren av coronakrisen. De boende i Yemen hör till de som i det avseendet drabbas hårdast.

Andra av svält och matbrist drabbade länder i dag, till följd av virusets effekter, är Venezuela, Sydsudan, Brasilien och Sydafrika.

Oxfam varnar i sin senaste rapport för att omkring 12 000 människor riskerar dö av hunger varje dag i spåren av coronaviruset.  Det kan i så fall bli fler som dör av hunger till följd av pandemin än antalet som dör av själva virussjukdomen.

 Svenska Röda Korset bekräftar bilden av hur pandemin ökar fattigdomen och brist på mat genom störningarna inom bland annat jordbruket. Enligt pressekreterare Isak Hellerup är det inte minst för många inom den informella sektorn i världen en verklighet att ett beslut om att stanna hemma på grund av sjukdom kan leda till att man förlorar sitt jobb och sin försörjning.