USA

HD: Åklagare får begära ut Trumps deklarationer

2:11 min

En åklagare på Manhattan har rätt att begära ut Donald Trumps deklarationer enligt ett beslut i USA:s Högsta domstol, rapporterar AP. Den amerikanska kongressen får däremot inte sin begäran om att offentliggöra presidentens deklarationer hörsammad av HD, som väljer att skicka tillbaka avgörandet till lägre domstolar.

Trump har tidigare vägrat att lämna ut dokumenten som hans politiska motståndare har krävt under flera års tid.

Högsta domstolens beslut är en viss juridisk motgång för Trump, men i praktiken en seger. Han behöver inte lämna ut deklarationerna till kongressen. Han kanske måste lämna den till åklagare i New York, men det kan överklagas och kommer dröja.

– Trump är inte immun, han kan åtalas. Därmed skulle åklagaren kunna ha rätt att se Trumps deklarationer. Men Högsta domstolen säger samtidigt att Trump kan överklaga åklagarens begäran att se dokumenten. Så juridiskt är det här ett nederlag för Trump – men i praktiken är det en seger. Det kommer bli fortsatt politisk dragkamp och Trump kommer inte nu, i det här läget, behöva offentliggöra sina deklarationer, säger Ekots USA-kommentator Ginna Lindberg.

– Den andra domen handlar om kongressen, som också har begärt att få se Trumps deklarationer. Där valde Högsta domstolen en mellanväg och säger i praktiken varken ja eller nej utan man skickar tillbaka det avgörandet till lägre domstolar.

Trump är den förste amerikanske president sedan Richard Nixon på 1970-talet som inte velat lämna ut sina deklarationer.

Detta har lett till spekulationer om eventuella ekonomiska oegentligheter.