Ny studie

Tecken på samband mellan läkemedel och svårt covidsjuka

1:31 min

Det finns tecken på ett samband mellan användandet av vissa läkemedel och vilka som fått intensivvård för eller avlidit av covid-19. Det visar en studie från Socialstyrelsen.

När det gäller blodtryckssänkande läkemedel kan riskerna för ett mer allvarligt sjukdomsförlopp tonas ned enligt Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Något sådant statistiskt samband finns inte enligt studien. I studien har 200 läkemedelsgrupper studerats och förutom blodtryckssänkande läkemedel sticker ytterligare två läkemedelsgrupper ut.

Dels vätskedrivande läkemedel – så kallade loop-dioretika – där var det ett starkt samband mellan användande av sådana läkemedel och ett sämre sjukdomsförlopp eller död.

Slutligen har så kallade stattiner som är ett blodfettssänkande läkemedel en gynnsam påverkan på förloppet.

Men Thomas Lindén är noga med att påpeka att även om fynden är intressanta och måste studeras vidare, går det inte att bevisa ett orsakssamband mellan användandet av läkemedlen och sjukdomsförloppet.

I dag blev det också känt att Socialstyrelsen och SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – ska ställa samman den forskning som finns om långtidssjuka i covid-19, kunskap som ska vara till hjälp för hälso- och sjukvården.