Te dromare avioneja shaj te ovel rizicno te hijanlje covid nasvalo

1:14 min
  • Assistans organizacija SOS International upozorini dela varning so te djalpe ko drumo e avioneja shaj te ovel jek riziko okoljenje so hine phare navalje kotar covid-19.
  • Isi preleminarna rezultatija kotar ekspertenge rodipa/ forskningar kola mothovena so okola djene so hine phare nasvalje kotar civid-19 shaj pana but vakti palo odoljeste te ovel ljen pharipa e bukenca.
  • O vazduho/o Lufto ano avioni  i isilje pohari kiseoniko. Keda o manush isilje saste buke tegano ov odova na osetina. Ama keda e bukengi funkcija nane zoralji tegani shaj te avel dji o bare komplikacije phenela o Ola Magnevall.

Reporteri:Veljko Karamani

veljko.karamani@sr.se