Normalstor skörd

Mer havre och vete under pandemin

1:58 min

I år har lantbrukarna satsat mer på vete och havre och mindre på maltkorn, som en följd av pandemin. Och årets spannmålsskörd kommer att vara normalstor, visar Lantmännens prognos.

Johan Christensson är spannmålsbonde utanför Bovallstrand på västkusten. Liksom många andra bönder har han påverkats av coronapandemin.

– Inledande i krisen såg vi att priserna på framför allt vete gick upp när folk hamstrade mycket pasta och torrvaror, säger han.

Enligt lantbrukskooperativet Lantmännen kommer årets spannmålsskörd enligt prognosen att bli 6,1 miljoner ton, vilket anses vara normalstort.

I krisens spår har efterfrågan på havre-, råg- och vetebaserade produkter ökat, men en mer långsiktig förändring är en ökad efterfrågan på havreprodukter. Det är något som påverkat vad Johan Christensson valt att satsa på.

– Därför kommer vi att gå över lite grann från höstveteodling som är en stor exportvara till mer havreodling.

Efterfrågan på maltkorn har minskat under pandemin vilket Lantmännen tror är en följd av ett minskat öldrickande efter inställda evenemang och stängda restauranger.

I och med krisen har frågor väckts om Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel och i våras klassade regeringen livsmedelsproduktionen som en kärnsektor i Svensk ekonomi.

– Men det viktigaste av allt är att skapa förutsättningar för en efterfrågan. Det kan svenska konsumenter göra och det kan offentlig förvaltning göra. Köp svenska livsmedel, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.