Språkrättigheter

Klagomål om Sverige behandlas i Europadomstolen – om förbud att prata finska i skolan

2:03 min
  • Europadomstolen behandlar ett klagomål om Sverige. Linda Tanskanen, en av personerna bakom klagomålet och förälder till barn i finskspråkig klass, säger att elever har diskriminerats då de förbjudits tala finska i skolan och på fritidshemmet. 
  • Västerås kommun avvaktar med agerande i frågan, tills man hör vad Europadomstolen har att säga om klagomålet. Det säger Åsa Lundkvist som är direktör på Västerås Barn- och utbildningsförvaltning.