Saga Berlin har rätt till ny rättegång om poolgrafittin

1:01 min

I målet mot konstnären Saga Berlin har Högsta domstolen gett hovrätten bakläxa. HD anser att Berlin hade rätt till förhandling i hovrätten, och skickar därför tillbaka målet.

Saga Berlin greps 2016 efter att ha sprejmålat en säsongsstängd utomhusbassäng i Stockholm för ett konstprojekt. Konstnären fälldes sedan i tingsrätten och hovrätten för grov skadegörelse och dömdes till villkorlig dom och dagsböter.
Hon skulle också betala skadestånd för kostnaderna för sanering.

Berlin överklagade till Högsta domstolen och begärde att få bli frikänd eftersom hon inte haft som uppsåt att skada bassängen.

Målet gällde både ansvar för brott och skadestånd. I hovrätten begärde Saga Berlin att få lägga fram sin sak vid en förhandling, men hovrätten ansåg att målet kunde avgöras ändå.
Högsta domstolen håller inte med, och nu ska alltså hovrätten ta upp målet på nytt.