Utflykt i P4

Vackert naturreservat med utlandskänsla

1:22 min
  • Det utmärkande för naturreservatet Regnaholm i Finspångs kommun är lövskogen med bok, asp, lind, lönn och hassel.
  • Regnaholms lövskog är annorlunda mot många andra naturreservat och ger lite känslan av att vara utomlands.
  • "Jag får en känsla av att man i alla fall inte är i Finspång", säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare i Finspångs kommun.