Brott

Sexbrottsutredaren: Vi känner hopplöshet

1:43 min
  • På ett år har gruppen för IT-baserade sexualbrott mot barn i polisregion Mitt fått in dubbelt så många ärenden.
  • Antalet ärenden blir fler och de sju som idag jobbar som utredare i gruppen hinner inte utreda i samma takt. 
  • "Man känner hopplöshet, vi har utredningar som är två till tre år gamla och det ska inte vara så", säger Eva Thored, utredare i gruppen för IT-baserade sexualbrott mot barn, i polisregion Mitt.