Coronapandemin

Semesterskulden stort huvudbry för vården i höst

1:30 min

Runt om i landet pågår planeringen av höstens bemanning av intensivvårdsavdelningar, och flera utmaningar finns. En av dem är att personal som fått sin semester uppskjuten ska ta ut den i höst, vilket skapar luckor i schemat.

I Region Östergötland ska fyra intensivvårdssjuksköterskor anställas för att personalen ska få ut sin fjärde semestervecka i höst.

– Vi kommer försöka rekrytera ordinarie sjuksköterskor, i annat fall så får vi vända oss till hyrbolagen för att få just iva-sjuksköterskor, säger Jessica Frisk, regional sjukvårdsledare i Region Östergötland.

Ekot har varit i kontakt med åtta regioner, vars iva-vård belastats olika hårt av covid-19. Men den gemensamma utmaningen är att planera för att ta hand om ett osäkert flöde av covidpatienter, parallellt med behovet att jobba med uppskjuten vård. Bland annat till följd av att personal som normalt jobbar med till exempel operation och kirurgi har fått rycka in på iva.

Thomas Lindén är avdelningschef för hälso- och sjukvård på Socialstyrelsen, som har i uppdrag att stötta regionerna. Han bekräftar bilden av de utmaningar som regionerna själva lyfter.

– Det gör att man går in i hösten med vård som inte har utförts men som måste tas om hand om förr eller senare. Och en personal som både kanske inte fått tillräckligt med återhämtning och som har upparbetade ledigheter man behöver ta hand om. Så det är en stor utmaning för verksamheterna i höst, säger Thomas Lindén.

Socialstyrelsen tar nu fram en helhetsbild av vilka behov dom olika regionerna har inför hösten och hur vårdköerna ser ut. Thomas Lindén tror att det krävs ett fortsatt samarbete mellan regionerna för att klara intensivvården i höst.

– Jag tror att vi måste ha en bild både regionerna emellan och en bild som vi kan förmedla till regionerna, om var det finns kapacitet och vem som har extra stora problem med väntetider. Då kan regioner få en bättre förmåga att kunna hjälpa varandra, för att gemensamt ta hand om den här utmaningen som ligger framför oss.

En av de iva-sjuksköterskor som fått fyra veckors semester nu under sommaren är Annika Athley, som jobbar på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Hon grubblar över hur det ska bli att komma tillbaka till jobbet.

– Det är lite svårt att sova på nätterna, jag vaknar ofta. Och det är ofta på nätterna som man börjar grubbla. Jag börjar redan nu ligga och fundera på hur det ska bli när jag kommer tillbaka.