Kritiseras av V

Johansson om straffrabatten: ”Behöver gå hårdare åt gängen”

2:04 min

Regeringen vill nu slopa delar av den så kallade straffrabatten, och föreslår att även ungdomar i åldrarna 18 till 20 år ska kunna dömas till lagens strängaste straff när de begår grova brott. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) riktar sig förslaget direkt till gängkriminaliteten.

– Det är den typ av brott som begås i gängkriminella kretsar. För att vi ska kunna bryta den utvecklingen måste vi enligt min uppfattning gå mycket hårdare åt dem som även i ganska unga år är inne i väldigt allvarliga kriminalitet. Får vi väl in dem i Kriminalvården har vi bra förutsättningar för att kunna vända en sådan kriminell livsstil, enligt min uppfattning, säger justitieministern i Studio Ett.

Det finns majoritet i riksdagen för att göra de förändringar regeringen föreslår. Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell säger till Ekot att ”förslaget är bättre än vad som gäller idag”. Samtidigt förespråkar Moderaterna, tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, en ännu hårdare linje än den som regeringen föreslår.

Vänsterpartiet är däremot kritiskt till regeringens riktning.

Partiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker delar inte Morgan Johanssons uppfattning om att längre tid i Kriminalvården utgör bättre förutsättningar för att hjälpa förövare ur kriminalitet.

– De kommer komma ut som 35-40-åringar, och det enda de har lärt sig i livet är kriminalitet. De kommer vara gängledarna. Kriminalvården gör ett bra jobb, men behandlingsprogrammen fungerar inte tillräckligt bra, säger Linda Snecker i Studio Ett.

I en statlig utredning om gängkriminaliteten från 2018 kom utredarna med ett alternativ till lagstiftningen, där man istället för att slopa straffrabatten för alla unga förbrytare skulle kunna formulera lagen på ett sätt så att längre straff inte kan utdömas om man inte kan slå fast att det finns en koppling till gängkriminalitet och risk för upprepad brottslighet.

Regeringen har övervägt alternativet, men valt istället satsa på en annan linje, säger Morgan Johansson.

– Då hade man behövt bevisa i domstol att det verkligen fanns en gängkoppling, och det är ofta väldigt svårt att göra. Istället drar vi begränsningen där, att vi tittar på de grova brotten, och då träffar vi ändå på det här sättet, säger justitieminister Morgan Johansson.