Just nu
  • Störningar på Sveriges radios hemsida och i appen SR Play

Studier under corona

Universitetet hoppas på utbytesstudenter till Uppsala

2:08 min
  • Uppsala universitet hoppas fortfarande på en stor tillströmning av utbytesstudenter.
  • Trots att Sveriges coronastrategi blivit starkt ifrågasatt i internationell media, förväntar sig universitetet att det kommer studenter från flera världen.
  • "Vi upplever att efterfrågan från studenter är stark för att få komma hit", säger Matt Grieg, enhetschef på enheten för internationell mobilitet.