Coronapandemin

FN varnar: Barns och mödrars hälsa bortprioriteras under pandemin

1:51 min

En ny FN-rapport varnar för att barn- och mödravård i världen kan ha tagit allvarlig skada av omprioriteringar som gjorts i corona-pandemins fotspår.

Rune Andersson, professor emeritus i global hälsa vid Göteborgs universitet, är också oroad över den här utvecklingen.

– Det är en stor risk att kvinnor och barns hälsovård undanträngs i covid-pandemin, som de lyfter fram. Risken är att utvecklingen flyttas bak fem–tio år, så att de framgångar som vi har fått med att reducera mödra- och barndödligheten de sista tio åren kan äventyras.

Rapporten är en uppföljning av de mål inom FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som berör kvinnor och barns hälsa. Den är skriven av Independent Accountability Panel, en självständig expertpanel tillsatt av FN:s generalsekreterare.

– Kvinnor och barn är ju inga starka opinionsbildare i många länder, fortsätter Rune Andersson. De som drabbas av covid-19 är ju mest de som reser: affärsmän, politiker, äldre män. Och risken är att de får prioriteringen inom de här magra hälsovårdsresurserna att gå mot annat än kvinnor och barns hälsa. Det beror dock på hur hårt de här fattiga länderna drabbas, det vet vi inte riktigt än.

Så hur vill rapportförfattarna minska risken för att kvinnor och barn drabbas av alltför stora omprioriteringar inom hälsovården?

– Ja, att man ska låta politiker stå till ansvar för vilka prioriteringar man gör, och göra dem öppet, så att man kan bedöma dem och diskutera de prioriteringar som sker. Ansvarstagandet bland beslutsfattare, det tycker jag är bra att de trycker på, säger Rune Andersson.