Coronaviruset

Sjukhuspräster stöttar sjukvårdspersonal under pandemin

2:30 min
  • Sjukhusprästerna på Centralsjukhuset i Kristianstad har regelbundna samtal med personalen på akuten under pandemin.
  • Akutmottagningen har påverkats mycket och när cheferna märkte att personalen mådde dåligt tog de kontakt med sjukhuskyrkan och gjorde upp en plan för samtalen.
  • "Jag får se att hotet kan komma var som helst och att det viktigaste är att finnas till för varandra", säger François Anougba som är ny på jobbet som sjukhuspräst.