Coronakrisen

Risk för farliga biverkningar – kritik mot vaccintillverkare

2:03 min

Det kommer kritik mot att vaccintillverkarna pressar tiden för att få fram ett vaccin mot covid-19. Jorma Hinkula, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet säger att risken är att man inte hinner upptäcka farliga biverkningar.

Att ta fram ett vaccin är något som normalt tar många år för att man ska vara säker på att så få som möjligt drabbas av allvarliga biverkningar. Men nu är det ett läge där en världspandemi av covid-19 pågår, och det är därför utvecklingen ska gå så snabbt.

Vid de allra flesta virus och för de allra flesta personer så räcker det att exponera testpersoner för virus och i upp till ett år avvakta resultatet.

Är resultatet negativt för många kan man då avbryta studien. Men för en liten andel av befolkningen kan ibland en del av kroppens immunsvar bli negativt laddat, och det innebär att om personen utsätts för vaccinet igen förstärks den skadliga effekten istället för att viruset bekämpas.

Det är en väldigt liten andel som reagerar på det här sättet, men för att befolkningen ska våga ta viruset är det viktigt att så få som möjligt blir sjuka, säger Jorma Hinkula.

Charlotta Bergquist som är vaccinsamordnare på Läkemedelsverket betonar vikten av att ett framtida vaccin mot covid-19 är väl utprövat och säkert. Och hon tror att det är optimistiskt att ett vaccin skulle finnas tillgängligt redan i början på nästa år.

Just för att minimera riskerna med ett framtida vaccin samarbetar Sverige och EU med många olika företag som tar fram vaccin.