Brand

Villabrand i Muskarbo

0:31 min
  • Villan i Muskarbo utanför Tierp som runt tolvtiden började brinna har blivit obeboeligt efter branden.
  • Branden började troligtvis efter ett blixtnedslag som satte kablarna i huset i brand.