Coronaviruset

Resultat från studie om barn och ungas tankar om coronaviruset

1:08 min

I våras berättade vi om en studie vid Uppsala universitet som skulle dokumentera barn och ungdomars tankar om coronaviruset. Idag presenteras resultaten av studien.

Studien gjordes som en webbenkät där barn och ungdomar fick svara på frågor om vad de upplever som bra och dåligt med pandemin och vad de oroar sig för. Totalt svarade drygt 1100 personer på enkäten som låg ute från april till juni och nu är rapporten färdigställd.

Resultaten visar bland annat att nära 8 av 10 av de som svarat på enkäten känner oro för coronaviruset, främst för att någon närstående ska bli sjuk. Sju av tio av de ungdomar som svarat menar också att de skulle vilja ha mer anpassad information om viruset.

Den positiva effekt av viruset som lyfts fram mest av de barn och unga som svarat är de sociala förändringarna - så som att man får mer tid med familjen, och mindre stress i vardagen och i skolan.

Forskarna menar dock att även om barn och unga från hela landet svarat så är gruppen inte representativ och slutsatserna kan därför inte generaliseras till alla barn och unga i Sverige.

Vår tidigare nyhet om studien kan du se här.

Det här skriver Uppsala Universitet i ett pressmeddelande.