Skogsbranschen

40 miljoner till skogsägare i länet

1:59 min
  • Ett flertal skogsägare i Jämtlands län kan nu få dela på uppskattningsvis 40 miljoner kronor i ersättning från staten.
  • Detta efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen där det står det klart att de skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden, har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.