PILOTPROJEKT

Fallvänlig asfalt testas i Lund

1:21 min
  • I Lund lägger man på prov asfalt med gummi i för att göra asfalten mer fallvänlig.
  • Förhoppningen är att minska skaderisken när gångtrafikanter eller cyklister trillar.
  • "Detta är ett världspilotprojekt" säger Mats Lawesson som är driftsingenjör på tekniska förvaltningen i Lund.