Forskningsprojekt

Misstankar om inavel i kraftverksdammar

1:47 min
  • Nu ska ett forskningsprojekt ge svar på om det finns inavel på harr och öring i kraftverksmagasinen och dess biflöden.
  • Det finns magasin som är över hundra år gamla, men åldern är inte ensamt avgörande för om det uppstår skadlig inavel.
  • För att få en referens ska motsvarande studie göras i Kalix- och Torneälven.