Under pandemin

Fler söker samtalsstöd för alkoholmissbruk

2:02 min

Fler söker samtalsstöd för sin alkoholkonsumtion under pandemin. Det sker samtidigt som möjligheterna för arbetsgivare att upptäcka och behandla dem som insjuknar minskar på grund av krisen.

– Vi ser en kraftig acceleration av problemutvecklingen. Det ena är att vi ser en ökning i antalet som utvecklar problem och sen ser vi att det hinner gå längre så att när man väl kommer till oss så har konsekvenserna blivit betydligt mycket värre än de är i vanliga fall, säger Sarah Demitz-Helin, vd på Ljung & Sjöberg som hjälper företag med missbruksproblematik på arbetsplatsen, och som själv är nykter och drogfri sedan många år.

Det handlar om om uppåt 3-4 gånger så många kontakter som innan pandemin. Och liknande trender syns även på andra håll.

I maj ökade samtalen till den nationella stödlinjen för alkohol, Alkohollinjen, med 30 procent jämfört med samma period förra året, från cirka 600 till nu över 800 samtal i maj månad. Samtidigt har andelen positiva drogtester som analyseras av Unilabs ökat från cirka 4 till 5 procent mars-juni i år jämfört med 2019.

Alkoholkonsumtionen har än så länge inte ökat i stort under pandemin, men i riskgrupper ser problemen ut att förvärras. Det är framförallt hos personer som tidigare har haft missbruksproblem som risken för återfall har ökat, enligt företagen Alna och Ljung & Sjöberg som specialiserar sig på behandling av missbruk i arbetslivet.

– Det är trasigt, och det går snabbt. Och det tror jag verkligen har att göra med att den här strukturen runtomkring oss har försvunnit, och när man rycker den så blir det fritt fall, säger Sarah Demitz-Helin.

Det är framförallt de svåraste fallen som har ökat. Det kan också vara svårare för arbetsgivaren att upptäcka missbruk hos en medarbetare på grund av att fler jobbar på distans. När cheferna inte träffar medarbetarna går det längre innan arbetsgivarna larmar och fler riskerar att falla igenom.

– Och då har du en accelererande problemutveckling, för då får den liksom härja fritt. Det är ju som ett corona som vi inte hade satt massor av restriktioner kring.

Men också regeringens lättnader kring sjukintygen gör det svårare, enligt Urban Svensson som är medicinsk ansvarig företagsläkare på Previa.

– Det minskar ganska ordentligt arbetsgivarens möjligheter att ha kontroll på anställda, och framförallt anställda i den här gruppen.

Risken är att missbruksproblematiken kommer öka i höst på grund av krisen, vilket man har sett vid liknande kriser.

– Det kommer finnas en vårdskuld då man har ställt in en del planerad vård som avgiftning och det är klart att det kan påverka framtiden, Zophia Mellgren är samordnare för missbruks- och beroendefrågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR.