Förnyelsebar energi

Oro för bullrande vindkraft i Vimmelstorp

2:01 min
  • Det planeras för nio vindkraftverk i skogarna omkring Vimmelstorp i Gislaveds kommun.
  • Men närboende oroas nu för att landskapet omkring dem kommer förändras, och att bullret därifrån kommer bli högre än de 40 dB som tillåts.
  • "Det skulle aldrig bli detsamma med lugnet och friden i skogen" säger Birgitta Lorentzson, som är en av flera kritiska boende i närheten.