Klimatekonomi

Två graders uppvärmning ekonomiskt optimalt enligt ny forskning

1:55 min

Den globala uppvärmningen orsakar stora skador på ekonomin, men att bromsa den kostar också pengar, och ekonomer har länge debatterat hur mycket uppvärmning som är ekonomiskt optimal. Nu har bland annat svenska forskare uppdaterat den mest kända klimatekonomiska modellen för att besvara denna fråga.

Det handlar om William Nordhaus så kallade DICE-modell, som rekommenderar tre och en halv grads temperaturökning, och för vilken han belönades med ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2018. En av forskarna som nu uppdaterat den här modellen är Christian Azar, professor i energi och miljö på Chalmers.

– Vi har lagt in nya forskningsresultat inom en lång rad områden, till exempel hur mycket koldioxid och värme som tas upp av haven, hur man uppskattar skadorna av klimatförändringarna i framtiden, samt vilka åtgärder man kan använda för att minska utsläppen. När man har beaktat de här uppdateringarna blir det optimala temperatursvaret i DICE två grader, eller till och med under två grader, säger Christian Azar.

Med den här uppdateringen vill Christian Azar och hans kollegor visa att den ekonomiska vetenskapen inte går på tvärs mot Parisavtalets tvågradersmål. Men han betonar också att det här inte ska ses som något slutgiltigt svar om hur klimatfrågan bör hanteras.

– Det är väldigt svårt att veta hur mycket klimatförändringarna kommer att kosta om 20, 50, 80, 100 år. Och det är aspekter som påverkar det optimala svaret i en sådan här typ av modell. Det finns också många etiska frågor inblandade, som hur man bör värdera kommande generationer i relation till dagens generation. Där finns det inga vetenskapligt objektiva svar, utan det är en moralisk fråga, säger han.