Corona

Ökat intresse för digital vård under coronakrisen

2:02 min
  • Intresset för digitala vårdmöten har ökat kraftigt under coronakrisen. Besöken hos de privata vårdgivarna har vissa månader nästan fördubblas.
  • Kent Bobits, verksamhetsutvecklare för e-hälsa på Region Sörmland, där de flesta digitala vårdgivare är registrerade, tror att många patienter även i framtiden kommer föredra digitala möten.
  • Fram till i maj har landets privata digitala vårdgivare, som till exempel Kry, Min doktor och Doktor.se haft drygt 800 000 besök jämfört med 1,1 miljoner under hela förra året.