Tågresor

Punktligare tåg under coronakrisen

1:49 min

Coronapandemin har gjort att tågen har varit punktligare annars. Under första halvåret 2020 kom mer än nio av tio persontåg i tid, vilket är det bästa resultatet sedan man började mätningarna 2013, men man kommer ändå inte upp i målnivåerna.

– Självklart har även vi påverkats av coronapandemin, och då har vi minskade trafikvolymer för andra kvartalet på 10 till 30 procent. Och det innebär mindre köer på spåren och mindre följdförseningar vid en trafikhändelse samtidigt som vi har haft punktlighetsvärden på över 93 procent de senaste sex - sju månaderna, så även innan pandemin, säger Madeleine Frödell, tillförordnad verksamhetschef för Trafik på Trafikverket.

Om ett tåg ankommer till slutstationen inom fem minuter från tidtabellen anses det vara i tid enligt Trafikverket.

Det första halvåret i år var 93,8 procent av tågen i tid, det här jämfört med drygt 90 procent 2019.

Det är framförallt det andra kvartalet i år som antalet tågavgångar minskade kraftigt.

Men trots coronapandemins positiva effekter för tågens punktlighet når man ändå inte upp till målet på 95 procent punktliga tåg.

– Punktlighetsmålet på 95 procent är ett utmanande mål, och där behöver vi fortsätta med det förbättringsarbete vi har startat i branschen, säger Madeleine Frödell.

Men hur ska man kunna nå det när trafiken är i full gång igen?

– Vi jobbar just nu med branschen för att förbereda oss inför hösten när troligtvis resandet ökar. Och sen ser vi att det utvecklingsarbetet vi har haft även innan pandemin har gett effekt.