Kartor ska minska älgskadorna i skogen

1:33 min
  • Älgbetesskador på ung tallskog är ett problem i Norrbotten, och Skogsstyrelsens senaste undersökning visar att tolv procent av ungskogen skadats.
  • Målet är att skadorna ska vara högst fem procent.
  • Skogsstyrelsen har nu tagit fram kartor som visar var problemen är störst, och skogskonsulenten Magnus Kristoffersson hoppas att det ska hjälpa: "Då kan man vidta åtgärder i just de områdena."