Lägsta siffran på länge

Fortsatt färre personer i behov av intensivvård

1:51 min

Antalet personer som blir så svårt sjuka av covid-19 att de behöver vårdas på sjukhus minskar på många håll i landet. I region Stockholm är antalet det lägsta på mycket länge.

– Det har minskat ytterligare med 12 personer sedan gårdagen, det vill säga totalt 122 inlagda personer inom region Stockholm, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Hur ser du på de siffrorna?

– Jag tycker att de ser gynnsamma ut, det vill säga tendensen är stadigt sjunkande.

Det är en trend som syns på många håll i landet just nu. I Region Stockholm är antalet inneliggande patienter nu nere på samma nivåer som i mars.

I Västra Götalandsregionen vårdades under dagen 98 coronasjuka patienter på sjukhus. Under toppen i maj låg den siffran på 375 patienter.

Även i Region Norrbotten som på senare tid drabbats av lokala coronautbrott i Gällivare och Kalix minskar antalet IVA-patienter igen.

I Region Skåne som idag har 16 coronasjuka patienter inlagda på sjukhus med sex av dem på intensivvårdsavdelning, är siffrorna även där i nivå med hur det såg ut i mars.

– Detta är en minimal ökning under de senaste dagarna, men vi har sett att siffrorna går upp och ned, men vi har passerat någon form av topp, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.

Detta betyder dock inte att faran är över, menar hon.

– Det gäller att befolkningen följer de allmänna råd och restriktioner som finns för att vi ska behålla detta gynnsamma läge.