Nya råd för personer med antikroppar - får besöka äldre

Direkt
Sänds kl. 00.00 - 00.00

Sverige har en nedåtgående trend av allvarliga fall och dödsfall till följd av coronaviruset. Nio nya dödsfall har rapporterats in det senaste dygnet.

– Det är långt ifrån över, trots att det pekar i rätt riktning, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Karin Tegmark Wisell förklarar att man fortsatt ska stanna hemma även om man bara känner sig lite sjuk. Även att man ska undvika all typ av trängsel.

– Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt. Större sociala sammanhang bör undvikas, säger hon.

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina råd kring om personer med antikroppar kan umgås med riskgrupper. Budskapet är att man uppmanar den med antikroppar att fortsätta hålla avstånd.

– Att umgås utomhus med avstånd till varandra är okej och även positivt, säger Karin Tegmark Wisell.

Men på äldreboenden kan personer med antikroppar få göra besök inomhus enligt nya allmänna råd från Socialstyrelsen. Men det ska ske på ett säkert sätt och får inte bidra till smittspridning. Socialstyrelsen rekommenderar dock i första hand att man tar emot besök utomhus.

Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef, Socialstyrelsen, säger att även de ser en positiv trend. 367 patienter vårdas på landets intensivvårdsplatser och 85 av dem med anledning av covid-19.

– Det är en minskning med drygt 25 procent med de senaste dagarna, säger Taha Alexandersson.

I fem av Sveriges regioner vårdas ingen med anledning av covid-19 i intensivvården. I 14 regioner är det fem eller färre.

8 av 10 säger att man följer myndigheternas rekommendationer, enligt Stefan Anering, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta enligt en undersökning om svenskarnas vanor som görs i samarbete med Kantar/Sifo.