Fjällturism

Fjällbesökare: Man får begränsa hur många som går – finns andra ställen

2:59 min
  • För många turister som besöker fjällen är synen av en ren eller två något som många hoppas på och tycker hör till.
  • Men vad alla kanske inte tänker på är hur renskötseln bedrivs och hur renarna kan påverkas av för många besökare till fjälls.
  • "Då får man helt enkelt begränsa hur många som går, det finns ju andra ställen i landet att gå på", säger Victor Eriksson från Kalmar, om att Handölsdalens sameby tycker att det är för mycket turister i området kring Storulvån.