Nya råd

Personer med antikroppar undantas från besöksförbud

1:57 min

Socialstyrelsen uppdaterade i dag sina allmänna råd för besök på äldreboenden. Fler personer undantas från besöksförbudet.

Bland annat vill man se att sociala kontakter värnas för att bryta ensamheten vid bedömning av undantag.

– Det nya, det har vi gjort därför att det här besöksförbudet har ju dragit ut över tiden. Och där ser man också ett behov av att bryta ensamheten och sociala isoleringen som har negativa effekter för de äldre, säger Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen.

Besöksförbudet på äldreboenden trädde i kraft 1 april och i juni förlängdes den till sista augusti. Regeringens nationella förbud är generell och redan från början har det varit möjligt för verksamhetsansvariga att medge undantag från förbudet. Nu uppdaterar alltså Socialstyrelsen de allmänna råden för att underlätta för de ansvariga vid bedömning av undantag.

Förutom att försöka värna sociala kontakter och bryta ensamheten så menar Socialstyrelsen att bedömningen för besök som kan ske utomhus inte ska vara så strikt. Flera omständigheter som motiverar besök, säger Katrin Westlund.

– Det handlar om att ha en meningsfull tillvaro, det handlar om att ha en kontinuitet i kontakten med närstående som till exempel personer med demenssjukdom som kanske behöver det för att komma ihåg sina närstående.

Och är det så att man har antikroppar och har ett testresultat inte äldre än sex månader så kan även det vara en omständighet som motiverar besök. Men det måste fortfarande ske under säkra förhållanden.

– Det är absolut inte fritt fram. Det är fortfarande så att det är ett besöksförbud och den som ansvarar för verksamheten måste medge ett undantag från besöksförbudet. Så en omständighet, säger vi, kan vara att man har antikroppar. man måste också kunna genomföra det på ett säkert sätt och det innebär för det första att man fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det handlar också om det här antikroppstestet, att det är ett tillförlitligt test så att man kan lita på det här.