Äldreboenden

Nya råd för personer med antikroppar – får besöka äldre

1:07 min
  • På äldreboenden kan personer med antikroppar få göra besök inomhus, även på äldreboenden enligt nya allmänna råd från Socialstyrelsen.
  • Detta kommer efter en tid med stadigt färre allvarliga fall och dödsfall i covid-19 i Sverige, men Socialstyrelsen rekommenderar dock i första hand att man tar emot besök utomhus.
  • "Det är långt ifrån över, trots att det pekar i rätt riktning", säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten