klimat

Allt mer metan släpps ut i atmosfären

1:53 min

Utsläppen av växthusgasen metan fortsätter att öka enligt en ny rapport från forskningsprojektet Global Carbon Project.

– Tyvärr är det inte så goda nyheter. Framför allt de senaste åren ser vi att tillväxten av metan och tillväxten av utsläppen från mänskliga källor accelererar ganska påtagligt, säger klimatforskaren Gustaf Hugelius från Stockholms universitet.

Det senaste året som ingår i den här beräkningen är 2017. Då hade metanutsläppen i världen ökat med 9 procent, vilket motsvarar 50 miljoner ton, per år jämfört med början av 2000-talet enligt sammanställningen.

Det är två mänskliga aktiviteter som står för ungefär hälften var av den här ökningen.

– Vi ser framför allt att jordbrukssektorn och även den fossila bränslesektorn har accelererat de senaste åren, säger Gustaf Hugelius.

Rapporten med metanberäkningen är en del av det internationella forskningsprojektet Global Carbon Project och har gjorts av en stor grupp forskare, där även Gustaf Hugelius ingår.

Den bygger på mätningar av metankoncentrationen i atmosfären från mätstationer världen över. Och den visar alltså att trenden för metanutsläppen går åt fel håll om vi vill nå klimatmålen om max 2 men ännu hellre 1,5 graders uppvärmning.

Men det finns ljusglimtar. Än så länge har inte de fruktade metanutsläppen från tinande permafrost börjat märkas.

Och i Europa har man tvärtom lyckats minska metanutsläppen.

– Till exempel gör man verkligen vad man kan inom olje- och gasutvinningen i Europa för att minska metanavgången från oljefälten, säger Gustaf Hugelius.