Coronaviruset

Läkemedel mot prostatacancer ska testas i behandling av covid-19

1:55 min

Efter att ha fått godkänt av Läkemedelsverket igår ska svenska forskare nu inleda en studie där man ska undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas som behandling vid covid-19.

Andreas Josefsson, prostatacancerforskare och urolog vid Umeå universitet, leder studien.

– Två stycken av de proteiner som viruset behöver för att komma in i lungcellerna påverkas nämligen av manligt könshormon och det här läkemedlet blockerar effekten av manligt könshormon på cellnivå. Och därför tror vi att det här kommer att ha effekt både på virusets möjligheter att fortsätta sprida sig i lungorna men också på hela sjukdomsförloppet.

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 har hittills visat sig vara betydligt högre för män än för kvinnor. Därför tror man att medicin mot prostatacancer, som påverkar testosteronet, kan ha en positiv effekt.

Läkemedlet påverkar ett enzym som är viktigt både vid prostatacancer och coronainfektion och man hoppas därför att det ska kunna lindra sjukdomen och minska behovet av intensivvård.

Sambandet mellan medicin mot prostatacancer och covid-19 har även diskuterats i andra länder.

– Det finns bland annat en italiensk studie som visar att patienter som har den här typen av läkemedel har minskad risk för att få sjukdomen. Och så finns det en studie från USA som visar att de som har de här läkemedlet har också mycket lindrigare förlopp.

I den svenska studien ska 600 frivilliga patienter, både män och kvinnor, som läggs in på sjukhus för covid-19-symtom ingå.

En del av patienterna kommer att få standardbehandling plus studieläkemedlet och en del kommer enbart att få standardbehandling, därefter ska resultaten jämföras.

Läkemedlet ges normalt som en långtidsbehandling men eftersom behandlingstiden i det här fallet är så pass kort ska risken för eventuella biverkningar vara låg.

– Det är ju en läkemedel som vi har använt väldigt mycket inom prostatacancervården och som har väldigt lite biverkningar när vi tänker oss just den här korta behandlingstiden. Vi har tänkt behandla patienter i fem dagar.

Läkemedlet som ska testas heter Enzalutamide och man hoppas kunna inleda studien inom ett par dagar.