Polisen nyanställer

Många vill ta del av nedlagda Palmeutredningen

1:59 min

Intresset för att ta del av Palmeutredningen sedan den lades ner för en dryg månad sen har varit stort. Nu nyanställer Polismyndigheten flera jurister för att jobba på heltid med sekretessprövningen av den omfattande utredningen.

– Vi tror ungefär att vi kan behöva anställa en handfull jurister. Så är bedömningen i dagsläget, men det kan variera sen över tid hur det här utvecklar sig. Vi är ju helt beroende av hur många som begär ut handlingar ur utredningen, säger Eva Lindeblad, enhetschef på Polismyndighetens rättsavdelning.

Sedan den 10 juni, när förundersökningen om mordet på tidigare statsministern Olof Palme lades ner, har drygt tjugo personer inom polisen arbetat på heltid med att ta beslut om vad som kan lämnas ut och inte.

Intresset för den omfattande Palmeutredningen har varit stort och både privatpersoner och journalister har velat ta del av handlingarna.

– Det har kommit in cirka tvåhundra begäran om utlämnande av allmän handling och av dem så är nittio ärenden redan avslutade.

Palmeutredningen har med sina 500 000 sidor och 60 000 dokument beräknats ta nio år för en person att läsa igenom. Att begära ut den i sin helhet kostar runt en miljon kronor. Men vanligast är att man bara begär ut vissa delar av utredningen.

– Det har varit några som har begärt ut hela utredningen, men vi tar ju alltid en kontakt med den som begär ut någonting. Då har det visat sig att de har varit mest intresserade av delar av utredningen, så det har kunnat avgränsats till att avse vissa delar.

Palmeutredningen är den dyraste polisutredning som gjorts i Sverige. Hur stora personalkostnaderna för sekretessprövningen kommer att bli är svårt att svara på i dagsläget menar Rättsavdelningens chef Eva Lindeblad. Det beror på hur många som kommer vilja ta del av utredningen.

– Varje medborgare har ju en grundlagsskyddad rättighet att ta del av allmänna handlingar så att det är ingenting vi kan ha någon synpunkt på utan det är något som vi ska tillmötesgå och göra vårt bästa för att lösa så snabbt som möjligt, säger Eva Lindeblad, enhetschef på Polisens rättsavdelning.