شریکان زندگی خارجی سویدنی‌ها، در دام قانون

1:52 min

سویدنی‌های که شریکان زندگی خارجی دارند و در بیرون از کشور زندگی می‌کنند، بازگشت شان برای زندگی با آنان در سویدن، دشوار شده است. قانون موقت که چهار سال پیش در پیوند به اخذ اقامت درسویدن به تصویب رسیده است، محدودیتی دربرابر آنان وضع کرده است.

لینا ویکمن، که با یک مرد کانادایی ازدواج کرده است، از۲۵ سال درکانادا زندگی می‌کند. اکنون اما که می خواهد برای مراقبت از مادر بیمارش، همراه با همسرش به سویدن برگردد، با چالش برخورده است.

-          بلی، متاسفانه این گونه است. در واقع بسیار تلخ است. و آنچه تلخ‌تر است، این است که رفتن ما به دیگر کشورهای اروپایی، آسان تر از بازگشت به خانه خود مان سویدن، است.

بربنیاد این قانون، کسانی که می‌خواهند با شریک زندگی خارجی شان به سویدن برگردند، باید از درآمد و کار دایمی و نیز از مسکن مناسب برای بودوباش برخوردار باشند. لینا ویکمن در ادامه می‌گوید:

-         شما باید انتخاب کنید، اگر می خواهید این روند را طی بکنید، چیزی تا دو سال به درازا می کشد. و یا این که اگر این جدایی را نمی خواهید، پس به سویدن نقل مکان نکن

دانیل گرینفارب، رئیس بخش حقوقی اداره کل امور مهاجرت می‌گوید: قوانین چنین تنظیم شده است و هیچ امکانی غیر از این وجود ندارد. اینکه با شهروندان سویدنی برخورد متفاوت تر نسبت به  آنهای که شهروندی ندارند صورت گیرد ناممکن است. اما اگر چنین ترتیبی در نظر گرفته شود این بحثی است که در سطح سیاسی باید مطرح شود. اداره مهاجرت نمی‌تواند به چنین موردی رسیدگی کند.