Skarvproblemet

Krångliga regler kring skyddsjakt på skarv tycker fiskare

1:44 min
  • Länsstyrelsen gav tillstånd till skyddsjakt på 900 skarvar i Västernorrland 2020 och förenklade reglerna, men bara 75 har skjutits. 
  • Men det är fortfarande alldeles för krångligt och reglerna är inte i paritet med verkligheten, tycker fritidsfiskaren Dan Pettersson på Alnön.
  • Han tycker att Länsstyrelsen borde skjuta skarvarna själv med egen personal men det är omöjligt hävdar Peter Nilsson som handlägger skyddsjakten för Länsstyrelsen.