Rasism i vården

Rasism i vården kartläggs inte

2:00 min
  • Många vittnar om att de utsatts för rasism och diskriminering i vården, men ingen vet hur stort problemet eftersom det inte kartläggs via klagomålen som exempelvis kommer in hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Diskrimineringsombudsmannen har de senaste två åren fått in 79 anmälningar från personer som anser sig ha blivit etniskt diskriminerade i hälso- och sjukvården, men mörkertalet är troligtvis stort.

  • "Många säger att dom inte vågar anmäla för de är rädda att folk ska tro att de bara vill skapa problem eller är överkänsliga", säger doktoranden Sarah Hamed vid Uppsala univsersitet, som som forskar om rasism i vården.