Planerar kraftverk

Flera afrikanska länder satsar på kol

2:04 min

Allt fler länder i Afrika söder om Sahara investerar i, eller har planer på att bygga, nya kolkraftverk.

Kenya, Zambia, Botswana och Moçambique. Det är några av länderna som planerar nya kolkraftverk i Afrika, dels för att möta ett allt större behov av elektricitet, men också för att länderna vill utvecklas och skapa fler arbetstillfällen.

I en studie som publiceras i Nature climate change har Jan Steckel vid klimatforskningsinstitutet MCC i Berlin, kommit fram till att om planerna går igenom kan det sammanlagt leda till utsläpp på 100 miljoner ton koldioxid per år från 2025, vilket går på tvärs med de globala klimatmålen.

– Vi är oroliga för att länderna i Afrika med sina kolkraftverk kommer "låsa in sig" med kolet under flera årtionden framöver, säger Jan Steckel.

Investeringarna kommer antingen skada klimatet, eller om kolkraftverken tvingas stänga ner i förtid, skada de fattiga ländernas ekonomier ännu mer.

Problemet är att kolkraft, som släpper ut mer koldioxid än alla andra fossila bränslen, i dagsläget är en mer fördelaktig investering för utvecklingsländerna än att satsa på förnybart, som sol och vindkraft.

Men det är inte säkert att kolboomen i södra Afrika blir av, enligt Jan Steckel. Länder och företag kan dra sig ur investeringarna.

I Sydostasien har det redan skett en kolboom – frågan är om länderna i Afrika kommer välja en annan väg. I så fall behöver vi komma på sätt att göra det mer fördelaktigt med förnybart för utvecklingsländerna, säger Jan Steckel.

– Jag tror att det här kommer att avgöra om länderna i Afrika kommer fokusera på kol, eller gå mot förnybart, när de utvecklar energisektorn.